Stav účtu ku dňu 7.10.2015 je 32.107 €

č.ú. 5072125972/0900, SK0309000000005072125972 (IBAN - Slovenská Sporiteľňa)

Vznik tejto stránky

Pár slov ku vzniku webu

25. Máj 2015, Peter Gulo Hraško

Táto web stránka bola vytvorená zdarma pre Kaju od jej vzdialeného uja Gula. Tak ma totiž familiárne nazývajú. Hovorím to preto, aby ľudia nevideli v tejto stránke nejaký podvodný komerčný zámer. Je spracovaná sugestívne, chcel som ju tak pripraviť. Kvôli tomu, že Kaja nie je len tak niekto. Je to americké dieťa, ak mi rozumiete, má svoje sny a je plná života. Miluje Janka - svojho brata, asi od chvíle, čo ho prvý krát uvidela. Ja som sa do Kaji zbláznil tiež na prvý pohľad. Nepoznám tak senzi decko ako Kaja. Musíme spraviť všetko, čo sa dá, aby tu bola s nami. Viem, že tí, ktorí ju a jej rodinu poznajú, už dávno pomohli. Chcem osloviť všetkých - aj tých, ktorí ju nepoznajú. Možnosti sú, tak prosím Vás za ňu, pomôžte. Na stránke budeme priebežne informovať o Kajinom stave. Budeme tiež zverejňovať aktuálny stav Kajinho účtu.