Stav účtu ku dňu 7.10.2015 je 32.107 €

č.ú. 5072125972/0900, SK0309000000005072125972 (IBAN - Slovenská Sporiteľňa)

Prosba o pomoc

Pre moje dieťa.

25. Máj 2015, Zuzka Hrašková (matka)

Nastala situácia, ktorá ma priviedla za vlastné hranice, a kvôli ktorej píšem verejný list - prosbu o pomoc. Tu začína moja cesta matky odhodlaná zachrániť svoje dieťa. Pýtam sa všade a hľadám odpovede aj v zahraničí. Viem, že ďalším operáciám sa nevyhneme, ale dnes už viem, že priebeh sa dá zjemniť a tvorba zrastov sa dá spomaliť. Karolínkin zdravotný stav som konzultovala v Rakúsku u Prim. Univ. Doz. Dr. Wolfganga Pumbergera na klinike Frauen und Kinderklinik v Linzi. Dr. Pumberger sa vyjadril, že s detským ileom má skúsenosti, a chce jej pomôcť. Operácia v Rakúsku sa však odhaduje na 13000 eur, následná pooperačná starostlivosť ešte nebola vyčíslená. Momentálne vybavujeme príspevok zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Je však jasné, že ani sumu za operáciu, ani sumu za pooperačnú starostlivosť sa nepodarí uhradiť v plnej výške pomocou poisťovne. A tu je už len moja prosba o pomoc. Moja finančná situácia nebude postačovať na uhradenie všetkých lekárskych úkonov v zahraničí. Som zdravotná sestra, žiaľ rozvedená s dvoma deťmi. Preto Vás žiadame o pomoc nie len materiálnu vo forme akéhokoľvek príspevku, aby som mohla uhradiť operáciu a vyšetrenia, ale aj duchovnú (modlitba, sv. omša).

Ďakujem.