Stav účtu ku dňu 7.10.2015 je 32.107 €

č.ú. 5072125972/0900, SK0309000000005072125972 (IBAN - Slovenská Sporiteľňa)

Diagnóza a prognóza

Čo je to za chorobu a čo nás čaká.

25. Máj 2015, Zuzka Hrašková (matka)

Karolína Šimková sa narodila 16.6.2004 v Banskej Bystrici s diagnózou Kongenitálna diafragmatická hernia. Je to závažná vývinová anomália plodu, ktorá spôsobuje komunikačný otvor blany bránice. Znamená to, že jednotlivé časti komponentov bránice nezrastú a medzi hrudným košom a brušnou dutinou vzniká priechod, ktorým prestupujú orgány z brušnej dutiny do dutiny hrudnej. Jednoducho povedané „diera v bránici“. Väčšina takto postihnutých detí umiera v prenatálnom štádiu ešte pred narodením.
Karolínka mala však šťastie a narodila sa. Hneď po narodení sa jej ujal ordinár Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici prim. MUDr. Jozef Kočajda, pod ktorého vedením podstúpila 3 operácie plastiky ľavej bránice. Z hrudného koša bolo potrebné premiestniť do brušnej dutiny žalúdok, slezinu, pečeň a črevá. V hrudnej dutine ostali nevyvinuté ľavé pľúca, srdce potlačené doprava a pravá časť pľúc – ako jediný plne funkčný orgán.

Následná operácia sa musela konať už o 14 dní. Črevá začali vytvárať zrasty. Toto ochorenie sa nazýva Ileus. To je stav, kedy sa z rôznych príčin nemôže v čreve posúvať črevný obsah – črevá sú nepriechodné. Po odstránení zrastov bola Karolína 3 mesiace napojená na jejunálnu sondu, kedy jej prístroj vtláčal do tenkého čreva potravu. V 5. mesiacoch začali jej črevá pracovať a Karolína podstúpila fundoplikáciu žalúdka s plastikou.V ďalších rokoch bol Kajkin zdravotný stav bez komplikácií a žila ako každé iné dieťa. Navštevovala MŠ, nastúpila do ZŠ a do ZUŠ, kde navštevuje výtvarný odbor a hudobný – hru na flautu. Až v roku 2014 v apríli, na Veľkú Noc sa komplikácie vrátili. Rast a pnutie vnútorných orgánov spôsobili ďalšie zrasty čriev, čo prerástlo do štádia úplnej nepriechodnosti obsahu čreva. Karolína sa podrobila 8 hodinovej operácii. Pri tejto operácii zistili novú prietrž bránice, cez ktorú prešiel žalúdok a črevá do hrudnej dutiny. Znovu bolo potrebné zopakovať plastiku bránice a presunutie orgánov do brušnej dutiny a samozrejme odstrániť zrasty. Operovali ju v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici - MUDr. Koreň Roman PhD., ktorý bol prítomný aj pri jej predchádzajúcich operáciách v ranom detstve. Po stabilizovaní mala Kajka chvíľu pokoj.

Tento rok, presne na Veľkú Noc (2015) sa Ileus zopakoval a spustil sa celý ten kolotoč – bolesti, hospitalizácia, 4 hodinová operácia, postupné odpájanie sond, čakanie na peristaltiku čriev, pomalé zvykanie si na stravu, prepustenie domov... Lenže na prekvapenie všetkých sa Ileus objavil zákerne rýchlo - 3 týždne po poslednej operácii a bola nutná ďalšia operácia. Pooperačné zotavovanie sa tentokrát skomplikovalo. Prišli veľké bolesti, na ktoré jej nasadili opiáty, sepsa, a do toho všetkého nákaza nemocničnými baktériami MRSA. Podľa prognóz je nepredvídateľné, kedy nastane ďalšia nepriechodnosť čriev s nutnosťou ďalšej operácie. Isté je, že zrasty má Kajka znova viditeľné. Podľa USG vyšetrenia sa objavili už tretí deň po poslednej operácii.

Zúfalstvo a more otázok: Čo bude ďalej? Koľko ešte takýchto operácií musí prekonať? Do kedy tú bolesť vydrží? Ako jej pomôcť? Čo robiť ďalej? …. prežívanie bolesti pri pohľade na utrpenie vášho dieťaťa zdvojnásobená pocitom bezmocnosti, lebo jej nedokážete viac pomôcť. Veľa ľudí, ktorí majú v rodine chorého človeka pozná tento pocit. A práve to vás ženie k tomu, aby ste pre neho, o to viac pre dieťa, spravili maximum a skúsili aj nemožné. Tu začína moja cesta matky odhodlaná zachrániť svoje dieťa. Pýtam sa všade a hľadám odpovede aj v zahraničí. Slovenské zdravotníctvo sa k prípadu Karolíny stavia zodpovedne a všetci oslovení lekári nám maximálne vychádzajú v ústrety. Napriek tomu je prognóza nepriaznivá, pretože čím viac Ileov sa prekoná, tým viac pooperačných zrastov sa jej vytvorí. Vďaka blízkej príbuznej, žijúcej blízko Viedne, bol Karolínkin zdravotný stav konzultovaný v Rakúsku u Prim. Univ. Doz. Dr. Wolfganga Pumbergera na klinike Frauen und Kinderklinik v Linzi. Dr. Pumberger sa vyjadril, že s detským ileom má skúsenosti, a chce Kajke pomôcť. Operácia v Rakúsku sa však odhaduje na 13000 eur, následná pooperačná starostlivosť ešte nebola vyčíslená. Momentálne vybavujeme príspevok zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Je však jasné, že ani sumu za operáciu, ani sumu za pooperačnú starostlivosť sa nepodarí uhradiť v plnej výške pomocou poisťovne. Žiaľ, naša finančná situácia nebude postačovať na uhradenie všetkých lekárskych úkonov v zahraničí (som zdravotná sestra a sama vychovávam dve deti). Preto Vás žiadame o pomoc duchovnú (modlitba, sv. omša), a kto môže aj materiálnu vo forme akéhokoľvek finančného príspevku.